Català / Español  ·  TEL. 934 376 745 · EMAIL a8018340@xtec.cat
Català / Español  · 

PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte


El Projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els...

Plurilingüisme


El nostre centre aposta pel plurilingüisme com un dels seus eixos vertebradors i treballem amb l'objectiu que els alumnes quan acaben l'escolarització puguin tenir una competència suficient en llengua catalana, lengua...

Educació artística


L'Educació Artística és un dels altres nostres pilars. La matèria de música s'imparteix en anglès tant a infantil com a primària. A més complementem l'educació artística amb la...

Pensament digital


Apostem fermament perquè els nostres alumnes puguin assolir una competència digital ja que el desplegament de les competències digitals és indespensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la...

Desenvolupament personal


El desenvolupament personal integral dels nostres alumnes és un dels nostres eixos vertebradors i treballem en totes les etapes per aconseguir aquest objectiu.  Amb això pretenem aconseguir uns objectius que els ajudin...

Projectes d'innovació


El nostre centre ja desenvolupa des de fa alguns cursos diversos projectes d'innovació educativa per tal de millorar la nostra acció educativa envers els notres alumnes i que aquesta sigui el més integral possible. Aquests...

Carta de compromís


La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les...