ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Al següent enllaç podeu visitar la nostra Estratègia Digital de Centre (EDC) que és on recollim l’estat actual i actuacions properes per tal d’assolir la Competència Digital tant a l’alumnat com als professors.

https://sites.google.com/xtec.cat/edcalegre/estrat%C3%A8gia-digital-de-centre