Reflexions pedagògiques en centre

News
Escola Alegre - Logo per defecte

Reflexions pedagògiques en centre

A la Jornada de Benvinguda Curs 2021 – 2022 del Laboratori de Transformació Educativa es van proposar als centres 4 preguntes de reflexió pedagògica:

Aquí tenen el document amb les respostes a les anteriors qüestions.

https://agora.xtec.cat/escolaalegre/wp-content/uploads/usu284/2021/10/Reflexió-Laboratori.pdf

CreaEscola Quality Certificate for Education Website